JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „ROTAĻA”

Mūsu uzdevums ir:

Galvenie darbības principi:

Izglītības programmas:

Grupu skaits un veidi: